Välkommen till Wiktorson

Wiktorson erbjuder ett brett sortiment av medicinskåp för svensk hälso- och sjukvård.
Vi bjuder gärna på tips och råd gällande olika skåpmodeller och bästa tänkbara låslösning.

Medicinskåp för
individuell förvaring

Medicinskåp för
stöldbegärliga läkemedel

Lås och låssystem
för en säker hantering