Digitala lås och låssystem till medicinskåp - För en säker hantering

Våra medicinskåp kan utrustas med en rad olika låsalternativ. Vi erbjuder digitala lås, kodlås och nyckellåsning samt vid behov, en kombination av dessa. Vi hjälper gärna till med råd och tips för varje enskild verksamhet.

Medicinskåp med digitala lås från Wiktorson Hjälpmedel

Flertalet verksamheter beställer idag sina medicinskåp med lås som öppnas beröringsfritt med kort/tag eller mobiltelefon.

Skåpen levereras med monterade och färdigprogrammerade lås, vilket innebär att de omgående kan användas i den dagliga läkemedelshanteringen. De läkemedelsansvariga styr på ett säkert sätt alla behörigheter för varje enskild medarbetare. Det går snabbt och enkelt att ta bort och lägga till behörigheter i låsens administrationsverktyg.

Låsen registrerar automatiskt alla öppningar (och försökt till öppningar) samt vid vilket datum och klockslag som detta har skett. Med hjälp av administrationsverktyget är det enkelt att skriva ut listor över all historik. Låsen är batteridrivna och med normal användning är batteriernas livslängd beräknad till ca 25 000 öppningar. Tidigare inköpta medicinskåp med nyckellåsning kan uppgraderas med våra digitala lås och vi har även olika låsmodeller för innerdörrar.

Mekaniska kodlås utan batterier

Låsen öppnas med valbar fyrsiffrig kod. Låsen kan levereras ihop med nödnyckel (tillval). Med hjälp av denna mekaniska nyckel kan låset öppnas även om koden har tappats bort. Låset kan sedan nollställas och förses med en ny öppningskod.

Mekaniskt lås för medicinskåp

Traditionell nyckellåsning

Våra nyckellås tillverkas av ASSA och finns i två varianter:

– Likalåsning – alla nycklar fungerar i alla lås.

– Huvudnyckellösning med unika nycklar till varje enskilt skåp. Här finns även möjlighet till användande av huvudnyckel som fungerar i alla lås.

Nyckellåsning för medicinskåp